Eames White Carver Chair

Eames White Carver Chair

Colour

White